الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

پایه هفتم

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : آموزش و پرورش منطقه یک تهران دبیرستان حکمت ( لاجوردی ) پایه : هفتم درس : تفکر و سبک زندگی امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : کبیری تعداد صفحه : ۱ …

ادامه نوشته »

نمونه سوال علوم پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵

نمونه سوال علوم پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان حکمت (لاجوردی) پایه : هفتم درس : علوم امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : احمدی تعداد صفحه : ۲ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۵/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال املا و انشا پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵

نمونه سوال املا و انشا پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۵ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول پایه : هفتم درس : املا و انشا امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : – تعداد صفحه : ۲ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۵/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۴ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : آموزش و پرورش منطقه یک تهران دبیرستان حکمت ( لاجوردی ) پایه : هفتم درس : تفکر و سبک زندگی امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : تعداد صفحه : ۱ پاسخنامه …

ادامه نوشته »

نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۳ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ پایه : هفتم درس : ریاضی امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : – تعداد صفحه : ۴ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۳/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال قرآن پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال قرآن پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۴ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول پایه : هفتم درس : قرآن امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : صابری تعداد صفحه : ۲ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۴/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام های آسمان (دینی) پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال پیام های آسمان پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۴ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول پایه : هفتم درس : پیام های آسمان امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : – تعداد صفحه : ۲ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۴/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۳ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول پایه : هفتم درس : زبان انگلیسی امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : – تعداد صفحه : ۳ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۳/خرداد

ادامه نوشته »

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه ۹۴ مقطع : دوره اول متوسطه مدرسه : دبیرستان دوره اول پایه : هفتم درس : مطالعات اجتماعی امتحانات نوبت : دوم نام دبیر : – تعداد صفحه : ۳ پاسخنامه : دارد تاریخ امتحان: ۹۴/خرداد

ادامه نوشته »